Predmet sufinansiranja u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode obuhvata zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, postavljanje i nabavku materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru, osim termičke izolacije za tavanicu i ispod krovnog pokrivača za porodične kuće, postavljanje i nabavku materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade, postavljanje i nabavku materijala za termičku izolaciju tavanice i ispod krovnog pokrivača za porodične kuće, nabavku i instalaciju kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamenu postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, nabavku i instalaciju kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamenu postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, zamenu postojeće ili ugradnju nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora, nabavku i ugradnju solarnih kolektora i instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Javni konkurs je objavljen na zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Zvezdara, na adresi www.zvezdara.rs i na oglasnoj tabli Gradske opštine Zvezdara. Konkursna dokumentacija za Javni konkurs može se preuzeti na internet stranici https://zvezdara.rs/javni-pozivi-za-projekte-energetske-efikasnosti/ ili na prijavnici Gradske opštine Zvezdara.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja, zaključno sa 15.08.2022.godine. Sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa mogu se dobiti na kontakt telefone 011/3405-681, 011/3405-939 ili 011/3405-928 i slanjem pitanja na elektronsku adresu energetska.efikasnost@zvezdara.org.rs.

izvor: zvezdara.rs

mirijevo.rs
Autor: mirijevo.rs

Nalog

Registrujte se

Resetovanje lozinke

Unesite svoje korisničko ime ili e-mail, dobićete link za kreiranje nove lozinke putem e-pošte.