Predsednik Gradske opštine Zvezdara raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu sedišta za bebe za putnička vozila, kojim se pozivaju roditelji sa teritorije Zvezdare, koji imaju dete rođeno kalendarske 2014. godine i mlađe, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih sedišta za bebe. Javni poziv je raspisan po predlogu Saveta Gradske opštine Zvezdara za bezbednost saobraćaja na putevima, definisano Programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području Gradske opštine Zvezdara za 2022.godinu, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja i programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području Gradske opštine Zvezdara za 2022. godinu. Kriterijumi za dodelu sedišta su sledeći: 

 – Podnosilac prijave ima dete rođeno kalendarske 2014. godine i mlađe,

– Potvrda o izvršenoj prijavi prebivališta jednog roditelja na teritoriji Gradske opštine Zvezdara,

– Posedovanje putničkog motornog vozila,

– Porodici podnosioca prijave nije dodeljeno sedište za bebe za putnička vozila na Javnom pozivu GO Zvezdara u poslednjih 5 godina,

– Jedna porodica može da podnese prijavu za jedno sedište. Odluka o dodeli sedišta za bebe za putnička vozila biće doneta na osnovu redosleda pristiglih prijava. Na raspolaganju je 280 sedišta. Potrebna dokumentacija koja se prilaže prilikom prijavljivanja:

– Izvod iz matične knjige rođenih za dete (fotokopija),

– Dokaz o prebivalištu roditelja na teritoriji Gradske opštine Zvezdara (očitana lična karta sa čipom ili fotokopija lične karte, fotokopija potvrde),

– Dokaz o posedovanju putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog od roditelja (očitana saobraćajna dozvola ili overen kupoprodajni ugovor). 

Popunjeni prijavni obrazac i prateća dokumentacija dostavljaju se LIČNO na šalteru pisarnice Gradske opštine Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra br.77. Prijave poslate na drugi način ili dostavljene na druge adrese neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 5 radnih dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli Gradske opštine Zvezdara i na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Zvezdara (www.zvezdara.rs), zaključno sa 13.05.2022.godine u 14,00 časova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3405-711.

izvor: zvezdara.rs

mirijevo.rs
Autor: mirijevo.rs

Nalog

Registrujte se

Resetovanje lozinke

Unesite svoje korisničko ime ili e-mail, dobićete link za kreiranje nove lozinke putem e-pošte.